Finansministerns bluffargument!

Finansminister Anders Borg har i en längre mediaintervju vecklat ut ett antal tankar om klimathot, koldioxidutsläpp och beskattning av bensin och diesel.

Slutsatsen är att man nu på finansdepartementet ”förutsättningslöst” skall utreda om och hur bränslebeskattningen skall göras om. Media har dragit den föga förvånande slutsatsen att ”nu skall bensin och dieselskatten höjas”.

Läs artikeln på Höglandsnytts hemsida.