”Nej till Borgs bensinskattehöjningar”

– Konsekvenserna av höjd bensinskatt är inte bara mindre pengar i plånboken. För många småbarnsfamiljer skulle det innebära att bilen får ställas av med stora svårigheter i det dagliga livet som resultat. För andra innebär det att de tvingas att flytta ifrån sina grannar, sina vänner och sina barns skola för att det blir omöjligt att fortsätta pendla, säger Charlie Weimers förste vice ordförande för KDU i ett uttalande.

Läs pressmeddelandet på KDUs hemsida.