Borgs argument talar för sänkt skatt på drivmedel

Slutsatser av Borgs framförda åsikter och de fakta som gäller är att Borg och alliansregeringen bör gå fram med förslag om sänkta bensin- och dieselskatter.

100 000-tals svenskar röstade på allianspartierna på grund av löften om sänkt bensinskatt. Det är dags att infria det löftet nu – argumenten för att göra det har Borg redan fört fram.

Läs artikeln på Ljusdalspostens hemsida.