”Borgs argument talar för sänkt bensinskatt”

Finansdepartementets egna utredare har, med förvåning, tidigare konstaterat att höjda bensin- och dieselskatter inte alls påverkar körsträckorna så som man trott enligt sina ekonomiska modeller. En höjning av bensinskatten har inga som helst positiva effekter på miljön utan ger bara högre inkomster till staten och större problem för låginkomsttagare.

Läs artikeln på Aftonbladets hemsida.