En regerings heder mer värd än nio öre

I ljuset av allianspartiernas löften innan valet är det uteslutet att bevara denna automatiska uppräkningsmodell, och tvärtemot alla löften vid årsskiftet höja bensinskatten med nio öre, skriver Kenneth Winsborg talesman för bensinskatteuppror.se

Läs mer i Södra Dalarnas Tidning