Bensinskatterna oroar

Den alltför höga beskattningen av bensin och diesel var en av de viktigaste valfrågorna för folket, skriver
Kenneth Winsborg.

Läs mer i Länstidningen den 21 oktober