Regeringsstarten stor besvikelse

Alliansregeringen tänker tydligen fortsätta den rödgröna straffbeskattningen av bilhushållen. Talet om att satsa allt för att få fler i arbete klingar falskt när man samtidigt motarbetar rörligheten på arbetsmarknaden, skriver Kenneth Winsborg.

Läs mer i Kinda Posten den 18 oktober