Kategori: Media

 • Alliansen bryter löften om sänkt bensinskatt

  Inte minst i tider av dålig ekonomi och ökande arbetslöshet behöver persontransportkostnaderna sänkas i ett utpräglat glesbygdsland. Begreppet rörlig arbetsmarknad kan inte bara betyda att det skall bli enklare att säga upp folk utan måste också betyda att människor skall kunna ta sig till arbetet. Höga skatter på bensin och diesel sätter krokben för en…

 • Löftesbrott av regeringen

  Alliansen vann, bland annat tack vare bensinskattesänkarlöftet. Efter valet har man på ett uppseendeväckande sätt svikit väljarna och sina löften i denna fråga genom flera skattehöjningar. Nu har man upprepat löftesbrottet genom att ytterligare en gång höja bensin- och dieselskatterna. Läs mer i Finnveden.

 • Höj inte världens högsta koldioxidskatt

  – Sveriges bilister betalar redan världens högsta koldioxidskatt på sitt bränsle. Faktum är att just bensin- och dieselbilister betalar skyhögt mycket mer per liter fossilt bränsle än vad alla andra utsläppskällor gör. För att kunna använda skatten som effektivt styrinstrument behöver i stället skatten sänkas på bensin- och diesel och höjas inom andra områden. I…

 • Grön överklass

  Över 90 procent av befolkningen tycker att bensinskatten är för hög och motsätter sig en ytterligare höjning. Miljöpartiet och Karin Svensson-Smith är representanter för en liten bakåtsträvande sekt som saknar stöd hos majoriteten av folket. Bensin- och dieselskatten behöver sänkas i Sverige – både för jobbens skull och för att kunna uppnå ett globalt fungerande…

 • USA inget föredöme när det gäller koldioxid

  Amerikanerna släpper i dag ut mest klimatförstörande koldioxid per invånare i hela världen. Inför FNs stora klimatmöte nästa år måste såväl USA som Sverige börja ta ansvar för framtiden genom att drastikst minska sina utsläpp av klioxid. Läs mer på Miljöpartiets hemsida.

 • Mona Limousine?

  Den gröna överklassens höginkomsttagare som bor i storstäderna och röstar på miljöpartiet har tillgång till, av oss andra subventionerad, kollektivtrafik. Verkligheten ser annorlunda ut för undersköterskan som pendlar till jobbet med familjens slitna Volvo 740 på tider där ingen kollektivtrafik finns. Hon får straffskatta sju-åtta kronor milen för att ta sig fram och tillbaka till…

 • Oljeberoendet måste brytas

  Kenneth Winsborg vill ha sänkt skatt på bensin. Han framhåller att många människor med låga inkomster har svårt att ta sig till jobbet utan bilen när det inte finns alternativ som bra kollektivtrafik. Detta är ett problem som vi måste ta på största allvar. Läs Karin Svensson Smiths (mp) insändare i Gotlands Tidningar.