Höj inte världens högsta koldioxidskatt

– Sveriges bilister betalar redan världens högsta koldioxidskatt på sitt bränsle. Faktum är att just bensin- och dieselbilister betalar skyhögt mycket mer per liter fossilt bränsle än vad alla andra utsläppskällor gör. För att kunna använda skatten som effektivt styrinstrument behöver i stället skatten sänkas på bensin- och diesel och höjas inom andra områden. I ett glesbygdsland som Sverige är hög persontransportskatt arbetshämmande, fortsätter Kenneth Winsborg.

Läs mer på Newsdesk.