Oljeberoendet måste brytas

Kenneth Winsborg vill ha sänkt skatt på bensin. Han framhåller att många människor med låga inkomster har svårt att ta sig till jobbet utan bilen när det inte finns alternativ som bra kollektivtrafik. Detta är ett problem som vi måste ta på största allvar.

Läs Karin Svensson Smiths (mp) insändare i Gotlands Tidningar.