Sänk skatten på bensin och diesel!

Miljöargumenten är bara svepskäl för skatteindrivning. Hur skulle man kunna ”rädda den globala miljön” genom en ren rovdriftbeskattning på 4 miljoner svenska bilar när närmre 400 miljoner bilister inklusive skatter betalar ett literpris som är mindre än hälften av det svenska? Majoriteten av världens fordonsförare betalar ett literpris som inte ens är 6 kronor!

Läs mer i Ljusdals-Posten.