Insändare: Oljan nu under 3 kronor litern!

Men eftersom denna meningslösa plakatpolitik i första hand drabbar de svagaste i samhället – låginkomsttagare, glesbygdsbor, skiftarbetare, pensionärer osv. finns det bara ett rimligt krav att ställa – sänk omedelbart den för höga svenska bensin – och dieselbeskattningen.!

Läs mer i Uppsalanytt.