Nationell orättvisa

Bensinskatt är ett mycket orättvist sätt för ett samhälle att finansiera sina gemensamma utgifter. Hög bensinskatt är en försumbar utgift för höginkomsttagarna och folk som bor i tätort med god tillgång till skattefinansierad kollektivtrafik. Men hög bensinskatt är förödande orättvist mot låginkomsttagare som är beroende av bilkörning för att livet skall fungera.

Läs mer i Norran.