Bensinskatten skapar klassklyftor

Den höga bensinskatten är ren rovdrift på vanliga svenskars välfärd och möjlighet att klara sin vardagsekonomi, resonerar Kenneth Winsborg, talesman för Bensinskatteuppror.se.

Läs hela artikeln i Norrköpings Tidningar.