Debatt om bensinskatten

Jag är också mycket kritisk mot riksdagspartiers hyckleri i frågan om klimathotet och bensinskatt. Jag tycker det är viktigt att ha klart för sig att de allra fattigaste i Sverige överhuvudtaget inte har råd att inneha bil och är därmed hänvisade till den alltför dyra kollektivtrafiken, om de inte cyklar eller går. Bilresorna är mycket socialt snedfördelade i Sverige. De rikaste står för en mycket stor del av bilresandet.

Läs hela artikeln i Proletären.