Var föredömen – sänd rätt signaler!

Nu väntar vi med spänning på att få ta del av partiernas, myndigheternas och regeringens avvecklingsplan av sina egna koldioxidalstrande resor. En årlig neddragning med 30 procent kan väl anses rimlig och inom bara några år skulle resorna vara reducerade med 90 procent.

Läs hela Kenneth Winsborgs artikel i Höglandsnytt.