Politiker – gå före för miljön!

Totalt sett skulle detta svenska initiativ naturligtvis inte i någon mätbar utsträckning påverka det globala klimatet – lika lite som det faktum att just Sveriges bilister betalar 1 000 procent högre koldioxidskatt än alla andra svenska sektorer. Men det kanske skulle väcka viss internationell uppmärksamhet och sända mycket tydliga signaler att svenska politiker och tjänstemän menar allvar genom att framstå som goda föredömen.

Läs hela artikeln i Länstidningen i Östersund.