Staten bör ha bättre energieffektivisering

Framöver bör större insatser göras för effektivisering i transportsektorn och industrisektorn, anser utredningen.
Det kan ske genom höjd skatt på drivmedel, koldioxidanpassad fordonsskatt och skärpt förmånsbeskattning. Det föreslår Energieffektiviseringsutredningen, som lägger fram ett delbetänkande på tisdagen.

Se Sveriges Radios hemsida för mer information.