Höjda bensinpriser hjälper inte miljön

Höjda bensinpriser inverkar på utsläpp av växthusgaser lika lite som höjd skatt på el förhindrar kärnkraftsolyckor.

Läs hela insändaren i Hudiksvalls Tidning.