Katastrofal beredning

Den enda sektor i Sverige där man verkligen inte behöver höja är på bilismen. På vägfordonssidan bör man i stället sänka för att komma närmare en likformig behandling mellan olika utsläppskällor.

Läs hela Kenneth Winsborgs artikel i NSD.