Skogsdöden alla pratade om kom av sig

Vi i Sverige behöver sänka bensin- och dieselskatten – inte höja den. Vi måste lära av historien.

Läs hela insändaren i Länstidningen Östersund och i Höglandsnytt.