Den långsamma atombomben

Vi går mot en snabb katastrof. Skogen kan kollapsa på ett par år. Vi måste radikalt lägga om vårt sätt att leva. Vi har inte tid att vänta på fler forskningsresultat. Det viktiga är att vi gör saker – nu.

Läs hela insändaren i Vimmerby Tidning och i Kinda-Posten.