Oklart hos C

Det som förvånade mest under helgen var att centerstämman beslutade höja koldioxidskatten på bensin och andra fossila fordonsbränslen. Några beslut i liknande riktning har partiet inte fattat tidigare. Många av partiets väljare bor också på landsbygden och skulle få klart ökade kostnader med höjd bensinskatt. Men beslutet var oklart. Några nivåer angavs inte.

Läs artikeln på Norrbottens-Kurirens hemsida.