Centerns styrmedel fungerar som piska

Visionen om megastäderna, eller ”Hållbara städer” saknar konkreta inslag, utom på en punkt; den kräver höjd bensinskatt. Det kan man heller inte bara vara emot, men för dem som inte har tillgång till storstädernas kollektivtrafik fungerar det styrmedlet enbart som piska. Höjt reseavdrag kompenserar en del, men bara resor till och från jobbet. Allt annat resande berörs inte.

Läs artikeln på Piteå-Tidningens hemsida.