Stopp för transporter hotar tillväxten

Den främsta effekten av en bensinskattehöjning skulle nämligen bli att efterfrågan på transporter minskar. Med mycket kännbara konsekvenser för den svenska transportnäringen, vars cirka 50 000 företag med 220 000 anställda är en sysselsättningsmotor av stor betydelse för vårt land.

Läs artikeln på Västervikstidningens hemsida.