Rött kort för ”nya moderaterna”

Man motverkar en sänkning av bensinskatten trots att det finns ett stort folkligt stöd för en sådan trafikreform, inte minst bland den majoritet av befolkningen som bor på landsbygden och som saknar storstadens utbud av kollektivtrafik.

Läs artikeln på Svenska Dagbladets hemsida.