Ministerns bluffargument

Sverige har redan i dag världens högsta koldioxidbeskattning av fordonsbränsle. För att inte försämra vår konkurrenssituation bör koldioxidskatten harmonieras internationellt, dvs. sänkas i Sverige.

Läs artikeln i Hela Gotland.