Finansministerns bluffargument!

Sverige har, som EU: s verkligt utpräglade glesbygdsland större behov av transporter än större delen av jordens stater. För att inte negativt påverka vår konkurrenssituation måste vi därför relativt sett sänka våra transportkostnader eftersom vi i dag ligger i topp när det gäller beskattning – trots att vi är ett glesbygdsland.

Läs hela artikeln på jnytts hemsida.