Miljöpartiets gröna överklasspolitik

Miljöpartiets miljöpolitik är grovt osolidarisk. mp straffar låginkomsttagare och arbetare i glesbygd men gynnar överklassen i storstäderna.

Läs mer i Uppsalanytt