Gör som folket vill

Gör som svenska folket vill: sänk bensinskatten!

Läs mer i Sundsvalls Tidning