”2007 började inte bra”

Vi måste ta ansvar för statfinanserna”, säger finansminister Anders Borg som försvar för sveket att höja bensinskatten vid årsskiftet istället för att genomföra en utlovad skattesänkning, skriver Kenneth Winsborg talesman www.bensinskatteuppror.se .

Läs mer i Trailer