Miljön blir inte bättre av hög skatt

Ur miljösynpunkt har den gröna skatteväxlingen på transportområdet varit en enorm flopp – med mycket stora förluster för låginkomsttagare i glesbygd.

Läs mer i Norrköpings Tidningar