Bensinskatten och miljön

Bensinskatten gröper ur hushållens plånböcker, skriver KENNETH WINSBORG, talesman för www.bensinskatteuppror.se. Hög bensinskatt har ingenting med miljön att göra. Även finansdepartementets egna utredare har (med förvåning) konstaterat att även kraftiga höjningar av bensin- och dieselskatten inte har påverkat människors körvanor eller den samlade körsträckan.

Läs mer i Östgöta Corren den 6 december