Bensinskatten och miljön

Ur miljösynpunkt har den gröna skatteväxlingen på transportområdet varit en enorm flopp – med mycket stora förluster för låginkomsttagare i glesbygd, skriver Kenneth Winsborg.

Läs mer i Uppsala Direkt 4 december