”Håll löftet om sänkt bensinskatt, kd”

Två av alliansens partier gick till val på sänkt bensinskatt: kristdemokraterna med halverad moms som innebär en sänkning med cirka 1 krona och 25 öre/liter och moderaterna med 15 öre. Inget av allianspartierna talade om höjning av bensinskatten. Däremot talades det om höjda reseavdrag, skriver Charlie Weimers, vice ordförande i KDU och Maria Spetz, Motormännen.

Läs mer i Dagen den 6 november