Alliansens bilpolitik

Den nya Alliansens viktigaste uppgift är att få fler svenskar i arbete. Rörligheten på arbetsmarknaden måste öka. I glesbygdslandet Sverige är den viktigaste delen möjligheten till att köra bil till rimliga kostnader. Alliansregeringen verkar göra precis tvärt om, skriver Kenneth Winsborg i Bilsport.

Läs mer på Bilsports hemsida