Vad är Alliansens heder värd?

I ljuset av allianspartiernas löften innan valet är det fullständigt uteslutet att bevara den automatiska uppräkningsmodell för bensinskatten som finns sedan 1994 och tvärtemot alla löften vid årsskiftet gå ut och höja skatten med 9 öre, skriver Kenneth Winsborg i Sundsvalls Tidning.

Läs mer i Sundsvalls Tidning den 20 oktober