Bensinskatten ett svek

Vallöftet från kristdemokraterna om en sänkning av bensinskatten blev i alliansbudgeten en höjning. De barnfamiljer och glesbygdbor som röstat på en politik för sänkt bensinskatt får nu uppleva motsatsen, skriver Henri Estienne och Ella Bohlin från KDU i Borlänge Tidning.

Läs mer i Borlänge Tidning 26 oktober