Bensinskatten slår hårdast mot glesbygden

De som behöver bilen bäst, glesbygdsbor och barnfamiljer, drabbas värst av skattehöjningarna på drivmedel, skriver Länstidningen Östersund den 1 augusti.

Läs artikel i Länstidningen Östersund den 1 augusti