Hushåll knäcks av vår höga bensinskatt

Genom de senaste årens ideliga skattehöjningar har politikerna i regering och riksdag visat att de inte förstår vanligt folks verklighet, skriver Margaretha Olofsson från
Motormännens Riksförbund i Luleå.

Läs insändare i Norrbottens Kuriren den 19 juli