Bensinen, kassako för staten

Bilen är en nödvändighet skriver Gelfle Dagblad och hävdar att om Sverige ställas om mot mindre bensinförbrukning och mindre utsläpp så måste det ske på rimligt sätt. Och ett bensinpris på snart kanske en bit över tolv kronor är inte rimligt.

Läs Gefle Dagblads ledare den 18 juli