Nytt år – nytt löftesbrott

Vid årsskiftet höjde alliansregeringen bensinskatten med 29 öre och skatten på diesel med 22 öre. Dessa skattehöjningar har passerat relativt obemärkt i media men kommer på längre sikt att märkas rejält i plånböckerna för alla arbetspendlare och bilister. Alliansregeringen är naturligtvis tacksam för att skattehöjningarna inte uppmärksammats men vi bilister har inte glömt vad alliansregeringen lovade inför valet 2006.

Läs mer i Folket.