Nytt år med nya löftesbrott

Begreppet rörlig arbetsmarknad kan inte bara betyda att det ska bli enklare att säga upp folk utan måste också betyda att människor ska kunna ta sig till arbetet. Höga skatter på bensin och diesel sätter krokben för en rörlig arbetsmarknad och kommer att kosta samhället mycket i förlorad effektivitet och sämre tillväxt. Men ständiga skattehöjningar tvärt emot utlovade skattesänkningar kommer kanske att bli mest olönsamt för allianspartiernas trovärdighet. Uppfyll vallöftet 2006 och sänk bensin och dieselskatten.

Läs mer i Norrländska Socialdemokraten.