Vi kräver en grön politik för folket

Vi i miljöpartiet har i många år förespråkat en politik för en förändring som skyddar folkflertalet och inte bara de som är rikast. Vi vill ha stopp för subventioner till flyget och en ökad satsning på järnvägar, kollektivtrafik och förnyelsebara bränslen.

Läs vad Karin Svensson Smith (mp) säger om bensinskatten i Norrköpings Tidningar.