Svar till Winsborg om bensinpriset

”I nästa val kan man antingen rösta på borgarna som vill bygga en motorväg i Stockholm för 25 miljarder, eller på oss som vill lägga pengarna på trafik som vanliga människor har nytta av och som vill arbeta på ett förnuftigt och målinriktat sätt på en omställning till mer miljövänliga transporter.”

Läs Karin Svensson Smiths (mp) svar på Kenneth Winsborgs insändare här.