Helt fel signaler!

”Den nu samlade politiska oppositionen sänder helt fel signaler när det gäller folkets transporter.”, säger Kenneth Winsborg – talesman för bensinskatteuppror.se.

I den lågkonjunktur som vi uppenbarligen är på väg in i måste man underlätta rörligheten på arbetsmarknaden och öka företagens konkurrensmöjligheter. Oppositionen har uppenbarligen fått teorierna om transporteffektivitet om bakfoten. Höjd bensinskatt med flera kronor, nya stadstullar, vägavgifter, bompengar, fler zoner med krångel och avgifter, oöverskådligare skattesystem samt dyrare och krångligare parkeringssystem motverkar effektivitet och konkurrensmöjligheter.

”Oppositionen flaggar för att man vill ta åtskilliga steg mot ett mer planekonomiskt samhälle. Uppenbarligen har de gamla kommunisterna i vänsterpartiet och de utvecklingsfientliga flummarna i miljöpartiet kört över de mer realistiska socialdemokraterna” fortsätter Kenneth
Winsborg.

Det är märkligt att dessa kontraproduktiva idéer nu förs fram. ”Inte ens de riktiga proffsen på planekonomi föreslår sådana här otidsenliga åtgärder. Den kommunistkinesiska statsapparaten flaggar i stället nu för att bensin – och dieselpriserna skall sänkas – trots att den kinesiska gigantekonomin hittills bara tagit ut en 25 öring litern i skatt . Det skall jämföras med våra 7-8 kronor litern” – fortsätter Kenneth Winsborg.

Det är onekligen synd om svenskarna och våra företag som måste konkurrera på en världsmarknad som i de flesta fall ger sina företag och medborgare ett helt annat transportstöd.

”Det bådar inte gott för de svenska bilberoende arbetarna och familjerna om oppositionen skulle vinna valet 2010. Men å andra sidan har statsminister Reinfeldt väldigt låg trovärdighet i just denna fråga när han kritiserar oppositionen för t.ex. planerna att höja bensinskatten med till att börja med 2 kronor. Vi kommer ju alla ihåg allianspartiernas löften om bensinskatten innan valet och vet ju vad som sen hände” – avslutar Kenneth Winsborg – talesman för bensinskatteuppror.se

Läs hela texten på Newsdesk.