Bensinen billig för de rika

Bensin och dieselskatten behöver sänkas i Sverige – både för jobbens skull och för att kunna uppnå ett globalt fungerande miljöskattesystem.

Läs mer i Länstidningen Östersund