Orimliga bensinpriser i Sverige

I USA med 140 miljoner bilar är bensinpriset cirka 6 kronor litern, inklusive alla skatter. I glesbygdslandet Sverige med fyra miljoner bilar är literpriset närmare 12 kronor. Det är väl onödigt att påpeka att vi lever med samma världsmarknadspris, det vill säga lite drygt 3 kronor litern för råoljan, så skillnaden mellan 6 och 12 kronor är hemmasnickrad svensk specialbestraffning av bilberoende glesbygdslåginkomsttagare.

Läs mer i Kristianstadsbladet.