Nationell orättvisa

Hög bensinskatt är en försumbar utgift för höginkomsttagarna och folk som bor i tätort med god tillgång till skattefinansierad kollektivtrafik. Men hög bensinskatt är förödande orättvist mot låginkomsttagare som är beroende av bilkörning för att livet skall fungera.

Läs mer i Motala & Vadstena Tidning.