Grön överklass

Karin Svensson-Smith är en renodlad överklassrepresentant som från sitt glastorn vill besluta om hur vi vanliga människor skall leva och styra över hur vi skall använda våra surt förvärvade kronor. Hon har uppenbarligen ingen aning om hur den praktiska verkligheten är för vanligt folk och hon själv skryter om att hon aldrig ens behövt ha körkort. Vi i Sverige kör inte bil för att det är billigt – utan för att vi måste för att få vardagen att fungera!

Läs mer på Uppsala Direkt.